Idea

Patron fundacji

 

 

Benjamin Franklin żył w czasach wielkich przemian społecznych w świecie zachodnim. Jego działanie przyczyniło się do powstania niepodległej Republiki w ameryce północnej oraz do utrwalania i wzmacniania jej więzi ze starym kontynentem. Jego eklektyzm sprawił, że w trakcie swojego życia wyróżnił się jako bibliotekarz, pisarz, przedsiębiorca, polityk, twórca w dziedzinie nauki, kultury. Był prekursorem realizującym swoje marzenia i pomysły na rzecz dobra wspólnego mając na myśli jedną, podstawową rzecz: postęp ludzkości.

 

Wybierając Benjamina Franklina jako swojego Patrona, poprzez swoje działania, Fundacja ma na celu bycie miejscem wolnej wymiany, formułowania propozycji oraz stymulacji intelektualnej dążącej do realizacji innowacyjnych projektów na rzecz społeczeństwa w swoim najszerszym rozumieniu.

 

Poprzez naszą aktywność promujemy wartości którymi kierował się w swoim życiu Benjamin Franklin i które postrzegamy jako będące fundamentami naszej cywilizacji. Tymi wartościami są wolność, twórczość i solidarność.

 

 

 

 

Wolność

 

 

 

Każdy Naród ma swoją duszę. Duszą Polski jak i Stanów Zjednoczonych zawsze była wolność. Nasi przodkowie już w I Rzeczypospolitej byli pionierami propagowania tej idei i jej wdrażania w ramach konkretnych działań politycznych i społecznych. Postacie jak Tadeusz Kościuszko czy Kazimierz Pułaski przyczyniły się do eksportu tego ideału za Ocean. Nowy świat zawsze był miejscem docelowym miłośników wolności. Człowiek wolny to ten, dla którego nie istnieją fizyczne czy intelektualne bariery, które mogłyby blokować jego rozwój. Jedynie ludzie w pełni wolni są w stanie tworzyć i przyczyniać się do postępu.

 

 

 

Twórczość

 

 

 

Twórczość rozumiemy jako impuls pozwalający człowiekowi stworzyć coś czego nie było, z tego, co jest dostępne. Może to być obraz, muzyka, tekst, ogród, dom, wynalazek czy też rozwiązanie które ułatwi życie społeczeństwu. W trakcie swojej historii człowiek tworzył sztukę dla Boga, dla swoich rodaków i dla siebie samego. Tworzył muzykę, rozwiązywał zagadki wszechświata, budował drogi, kanalizacje, katedry, wieżowce, samochody, samoloty, roboty, wynalazł ogień, lekarstwa, ustroje polityczne. Twórczość ma równy wpływ na ludzkość rozumianą jako całość, jak i na wspólnoty lokalne, w ich różnorodności i oryginalności. W kwestiach związanych z rozwojem społeczeństwa, fundacja im. Benjamina Franklina skupia się zarówno na skali mikro jak i na skali makro społecznej. Zakładamy, iż każdy akt twórczości, nawet lokalny i niekoniecznie nagłośniony, ma potencjał pozytywnego wpływu na całą ludzkość.

 

 

 

Solidarność

 

 

 

Pojęcie solidarności, jakże głęboko zakorzenione w kulturze i Historii narodu polskiego, jest fundamentem szacunku dla każdej tworzącej go grupy czy wspólnoty. To między innymi poprzez pryzmat solidarności, naród czy cywilizacja mogą zapewnić sobie poczucie wspólnej należności i przetrwać wiekami. Jako obywatele polscy wiemy jak bardzo solidarność wzmocnila poczucie przynależności do wspólnoty. Polacy z Ameryki, z Francji, z Wielkiej Brytanii czy z innych zakątków świata przez ostatnie wieki solidarnie walczyli o wolność naszego narodu, propagując nasze wartości na całym świecie. Solidarność objawia się również w sposób bardziej bezpośredni. W każdej wspólnocie występują ludzie sukcesu jak i osoby wykluczone. Jako fundacja wierzymy w przywiązanie do życia lokalnego i w to, że to właśnie poprzez konkretną solidarność między ludźmi wspólnoty może rozwijać się zdrowe społeczeństwo.

 

Naszą misją jest zarówno wzmacnianie solidarności w skali makro, pomiędzy państwami oraz między Polakami w świecie, jak i mikro, pomiędzy ludźmi obcującymi ze sobą na codzień w komunikacji miejskiej, na uczelni, w pracy, itp. Ten misję chcemy spełniać poprzez działania na rzecz szeroko pojętej kultury, rozumianej jako element łączący wolne jednostki we wspólnoty; lokalne, narodowe, cywilizacyjne. Kultura to wszystko to, co podnosi i łączy. Pozwala ludzkości na stawianie sobie wspólnych celów i dążenie do ich realizacji.

 

 

 

Obszary działania

 

 

 

Fundacja im. Benjamina Franklina, w oparciu o dokonania swojego Patrona, wyraża chęć promowania w szeroki sposób kultury, nauki, sportu i zdrowia, innowacyjności we wszelkich dziedzinach społeczeństwa jako wszelkiego rodzaju twórczości ludzi wolnych, z której wynika zgłębianie solidarności emocjonalnej, duchowej i materialnej między ludźmi.

 

Wychodzimy również z założenia, że nie ma końca w twórczości, tym samym mamy zamiar nagłaśniać i promować wszystkich artystów, twórców, działaczy z różnych dziedzin, na rzecz łączenia społeczności od poziomu lokalnego do poziomu globalnego.

 

 

 

 

 

 

 

Adres

ul. Indiry Gandhi 35
02-776 Warszawa, Polska
(48) 507-777-679

Num. ewidencyjne

NIP: 9512487429
REGON: 383869356
KRS: 0000794053

Social Media

ADRES EMAIL

KONTAKT@FRANKLIN.ORG.PL